Hensikten med CO2-anlegg og T5-belysning
14. April 2006 av Kjartan Tobiassen

Fordelen med CO2-anlegg og T5 belysning er selvsagt at plantene skal få et tilnærmet miljø der de vokser ute i naturen. En får av dette en mye bedre plantevekst og en kan ha vanskeligere planter i akvariet. Spesielt rødfargede planter krever mye lys og CO2.

Mange vet i dag at CO2 er meget viktig både for vannet og plantene. Det er derfor viktig å holde overflatestrømningen i ro og ikke skape for mye uro i vannoverflaten da dette lufter ut CO2.


Fotosyntesen - Vann, lys, CO2

Vann, lys og CO2 er de viktigste komponentene i fotosyntesen. Fotosyntesen består i å konvertere i å konvertere CO2 til karbohydrater som er det viktigste for plantene for å kunne gro. Under fotosyntesen frigir plantene oksygen som er viktig for fiskene i akvariet. En god plantevekst forhindrer også for mye avfallsstoffer i akvariet. Planter består hovedsaklig av vann og CO2 og CO2 er derfor det viktigste næringsstoffet for plantevekst. I vann fra kranen er det lite CO2 og et planteakvarie er derfor avhengig av CO2-tilførsel. Dette kan utføres på hovedsaklig to måter; CO2-trykkbeholder ++ eller DIY-anlegg (der en lager en sats i en beholder som produserer CO2). Jeg foretrekker CO2-beholder og holder meg til dette her.

Andre egenskaper CO2-tilførsel har i et akvarium

CO2 i kombinasjon med KH (karbonathardhet) danner en buffer som stabiliserer ph-verdien i akvariet ditt. Det vil si at en under vannskift og lignende vil opprettholde pH-verdien i akvariet. KH kan ses på som basisk og vil heve pH, mens CO2 kan ses på som en syre som vil senke pH-verdien. Vi bruker derfor CO2 for å regulere vannets pH-verdi i tillegg til å forsyne plantene.

Pga sammenhengen mellom CO2, KH og pH kan vi bruke en tabell for å beregne CO2-nivået i akvariet.

Tabellen benytter seg av formelen under:

Hensikten med T5-belysning

I seg selv er ikke valget av T5 det viktigste. Det som er en stor fordel med T5 er at dette er en ny type lysrør som er langt mer effektive enn deres forgjengere T8. Som alle vet henger lengden på røret sammen med lyseffekten vi får fra et lysrør. T5 rørene får mer effekt ut av samme lengden enn et T8 rør gjør. Vi kan derfor øke belysningen i akvariet betraktelig med å bytte ut/sette inn ekstra lysrør.

Det er en balanse mellom LYS, CO2 og vannet. Dersom en tilfører CO2 bør en også øke lysmengden i akvariet. Lysmengden bør være over 0,5 W/l og helst mer. Det vil si at dersom en har et akvarie på 200 liter bør en ha minimum 100 Watt med lys. Og det er virkelig fordelaktig om en bruker nærmere 200 Watt. Hvilken type lysrør er også viktig. For økt plantevekst bør en bruke planterør.

 


Installere CO2-anlegg og T5-belysning
14. April 2006 av Kjartan Tobiassen

Jeg skal her forklare hvordan jeg har installert CO2-anlegget mitt, samt hvordan jeg startet doseringen av CO2. T5-belysning vil også bli tatt opp.


Montering av CO2-anlegget

På bildet under ser en hvordan CO2-anlegget er koplet til hos meg. Her kan en se utvendig filterpumpe fra JBL (JBL Cristal Profi 500) som driver CO2-reaktoren (den sorte til venstre). I tillegg må en bruke en CO2-bobleteller. Dette for å ha kontroll over doseringen.

  • Sett opp pumpe/filterpumpen (dersom en skal bruke filterpumpe er det viktig å ha en med litt størrelse på pumpen siden reaktoren kan forårsake et forholdsvis stort sirkulasjontap)
  • CO2-reaktoren koplet på utgangen av pumpen og denne skal inn på toppen av reaktoren.
  • På bunnen av reaktoren kopler en slangen som skal oppi akvariet.
  • CO2-tilførselen koples til på toppen av reaktoren. I mellom CO2-flasken og reaktoren kopler en bobletelleren.

Her ser en bilde av CO2-trykkbeholderen, trykkregulatoren samt ledningsroten det blir av alt utstyret. En ser også den elektroniske kontrolleren til Arcadia T5-settet i bakgrunnen (hvit m/grått), samt tidskontrolleren jeg bruker til lyset og CO2-tilførselen.

  • Regulatoren koples enkelt på flasken, skru bare til for hånd og ikke bruk verktøy. Da ødelegger en bare tetningen. Arbeidstrykket er ikke på mer en 1 - 1.5 bar.
  • På utgangen fra regulatoren kopler en magnetventilen (dersom en bruker dette. Anbefales!!)
  • Videre strekker en slange frem til bobletelleren.

 

Oppstart

Jeg har ikke all verdens erfaring med akvarier eller CO2-anlegg enda. Men har fått med meg de grunnleggende tingene en må huske på og hvordan/hvorfor en bruker dette.

Når alt er koplet til må en starte pumpen for å få sirkulasjon. Deretter åpner en forsiktig på CO2-reguleringsventilen (på regulatoren) til en ser at det bobler i bobletelleren. Det gjelder å starte rolig med tilførselen og måle pH og KH, eventelt CO2, for så å gradvis øke nivået til dette treffer der en ønsker. Tropica (www.tropica.com) sier at et CO2-innhold på 25 - 30 mg/l er fordelaktig for plantene. I mitt akvarie får jeg det når det er 1,5 - 2 bobler i sekundet. Men dette er avhengig av plantemengden osv i akvariet.

Vedlikehold/Ettersyn

Kontinuerlig måling av vannverdiene er en selvfølge når en driver med CO2. I starten oftere enn en normalt vil gjøre. Dersom en ser at fiskene henger i overflaten og gjesper etter luft må en gjøre noe umiddelbart.


T5-belysning

Når en tilsetter CO2 i akvariet er det viktig at lysmengden står i forhold. En bør ha en lysmengde på over 0,5W/l. Den enkleste og gjerne beste måten å få til dette på er å installere T5-belysning. Denne typen rør er mer effektive enn vanlige T8-rør (vanlig lysrør). En får derfor større effekt på kortere lengder. Montering av dette er litt avhengig av typen du kjøper og lengden på akvariet. I mitt tilfelle (Juwel Rio 240) passet det akkurat med et Arcadia T5 2x54W. Akvariet mitt har et innvendig mål på 117,8 cm og T5-rørene med holderne passet slik at jeg presser dem forsiktig ned mellom kantene i akvariet.

Andre måter å feste dette på er med akvariesilikon i lokket.

Den første perioden etter start av T5 er det viktig å begrense belysnings-perioden i akvariet. Dette for å unngå algevekst.


 

Lykke til :)