Oppstart av ditt nye akvarium
Oppdatert 29. April 2006 av Kjartan Tobiassen

Jeg skal her prøve å beskrive hvordan og hva som er viktig når en starter opp ett nytt akvarium. Fakta for denne artikkelen er hentet fra JBL sine hefter Hva-Hvordan-Hvorfor, Akvariet fra A - Ø, samt internettfora som www.akvaforum.no, www.akvarieforum.no og www.nettakvariet.no.


Hva trengs?


Akvarium

Juwel RIO 240 Det første som trengs er selvsagt et akvarium. Dette bør være av en viss størrelse for at fisken skal trives, og fordi det er lettere å regulere vannkvalitet osv i et større akvarium. Gullfisk-boller er ikke å anbefale. Et akvarie fra 60 liter og oppover er å foretrekke. Større akvariet forenkler også vedlikeholdet noe. Gode vedlikeholdsrutiner er uansett nødvendig for ditt nye kunstige biotop.


Filter
JBL Cristal Profi 500I mange nye akvarier, bl.a. Juwel, er det montert innvendige filtre. Disse har den egenskap at de aldri kan forårsake lekkasjer. Ulempen med innvendige filtre er at en må "rote" rundt i akvariet ved rengjøring, noe som kan forstyrre fiskene. Filtre skal som navnet tilsier filtrere bort noe. I akvariet er den største hovedoppgaven å nedbryte skadelige stoffer i vannet. Dette gjøres biologisk, det vil si at det er bakterier som bryter ned avfallsstoffene til fisk og planterester.

Et filter er oppbygd av filtervatt (filtrerer bort partikler i vannet), kullfilter (som brukes etter medisinering), biologiske svamper ofte en grov og en fin (inneholder bakteriene nevt ovenfor).

Jeg anbefaler et utvendig filter (bildet til venstre). Disse har et større filtervolum og dermed større kapasitet. Vedlikeholdet av disse er også enklere og kan utføres sjeldnere. Ulempen er selvsagt at det finnes en mulighet for at det kan oppstå lekkasjer. Men dersom montering utføres etter produsentens beskrivelser skal ikke dette forekomme.

Varmekolbe
De fleste fisker som brukes i akvarier lever i tropiske omgivelser der vanntemperaturen er forholdsvis høy. Hvilken temperatur varierer litt fra de forskjellige fiskeslagene. Men stort sett er en temperatur mellom 24 og 28 grader celsius anbefalt for de aller fleste. For å etterligne fiskenes egentlige biotop er det derfor nødvendig med en varmekolbe. Disse har ofte termostater og en kan dermed justere inn ønsket temperatur i akvariet. Som en pekepinn på størrelsen en behøver kan en si at en bør ha ca. 50W pr. 30 liter vann. Det anbefales også at frittstående varmekolber monteres vannrett eller på skrå i akvariet. Juwel sine akvarier har en loddrett-montert varmekolbe. Jeg antar at denne er montert slik pga. filterbeholderens utforming og plasseringen av pumpen.

Bunnlag og dekorasjoner/planter
En bør tenke igjennom hvordan akvariet skal innredes på forhånd. Alle akvarier bør dekoreres for å gjenskape en naturlig biotop. Mange fisker har behov for gjemmeplasser blant planter og/eller huler i stein eller røtter. Disse må en tenke på under innredningen, og plassere ut til alle som har behov for dette. Hvilket substrat (sand/grus) en bør velge er avhengig av biotopen du velger. Generelt liker mange fisker at substratet er mørkt. Men de aller fleste greier å tilpasse seg et lyst substrat. Så skal du velge grus eller sand? Det er gjerne en smakssak. Det som er viktigere å tenke på er om bunnfiskene trenger avrundet grus/sand. En bør ikke bruke grus med mange skarpe kanter i akvarier der bunnfiskene roter i bunnlaget. Mange av disse har fine organer som kan bli ødelagt/skadet under slike forhold.

Nyttige hjelpemidler
For å arbeide i et akvarie (planting, delvannsbytte, rensing osv) er det nyttig å ha noen hjelpemidler for hånd. Eksempler på dette kan være hov, algeskrape, planteklype og bøtte. Personlig er jeg overlykkelig over å ha kommet over et slangesett fra JBL. Dette kalles "JBL In/Out". Her bruker en hevert prinsippet for å tømme akvariet og en skifter enkelt over til fylling.

 

 


Hva gjør en - steg for steg?


Plassering
Det førstse en gjør er å finne rett plassering for akvariet. Akvariet bør ikke stå i direkte sollys og skal monteres helt i vater. Det er også viktig å tenke på underlaget. Store akvarier er skikkelig tunge og må stå på underlag beregnet for dette. En kan gjerne tenke seg hva som skjer om underlaget svikter..... En kan gjerne også tenke litt på tilgangen for vedlikehold. Dette krever gjerne litt albu-rom.

Montering
Alle deler må selvfølgelig monteres etter anvisning fra produsenten. Dette er ofte bra beskrevet i instruksjonsmanualene som medfølger utstyret du kjøper. Filteret settes i sammen og varmekolben monteres. Husk at en ikke skal plugge i støpslene for filterpumpen og varmekolben før en har fyllt akvariet med vann.

NB! Ved delvannsbytte o.l. der vannnivået kan komme under minimumsnivået for varmekolben skal en alltid trekke ut støpselet. Varmekolben er laget av glass og brennes i stykker i luft.

Legge i bunnlag/dekorere akvariet

Vask grusen (dersom den ikke kommer ferdig vasket fra butikk). Dette kan gjøres i en bøtte eller en sil. Jeg foretrekker å fylle en del av subtratet i en bøtte for deretter å spyle den skikkelig i vann. Fortsett til vannet er klart i bøtten.

Legg i grusen/sanden i bunnen av akvariet. Legg den slik at det vil blir et høyere lag bak enn foran. Dette gir en dybdeeffekt samt at større bakgrunnsplanter får bedre plass til å slå røtter.

Legg røtter/steiner der du ønsker dem og plant plantene. La røttene være godt nedgravd i grusen. Legg dem gjerne litt på skrå nedover. Steiner må plasseres slik at fisker som graver i sanden/grusen ikke kan få steinen/steinene til å velte. Trykk dem gjerne helt ned mot bunnen av akvariet.

Fyll i vann

Nå er en kommet så langt at en kan begynne å fylle vann i akvariet. Det kan være en fordel å legge en plate (feks. en tallerken) nederst i akvariet. Dette for å hindre at vannet skal bli veldig grumsete. Fyll opp med lunket vann (ca 25 grader). Benytt sjansen til å endre på dekorasjonene dine dersom dette er ønskelig.

Tilslutning av filterpumpe/varmekolbe osv.

Det er nå tid for å starte opp filterpumpen og varmekolben. Utløpet av filterpumpen bør settes slik at det er bevegelse i vannoverflaten. Varmekolben må justeres slik at vannet i akvariet holder rett temperatur. Husk at denne reguleringen går sakte, men en har jo god tid før fisk kan settes i alikevel.

Til sist....

Tilsett eventuell plantegjødning, bakteriekultur og biologisk vann tilsetting. For å få en fin plantevekst er det nødvendig å tilsette plantegjødning, da det ikke er så mye næring for plantene i kran-vannet. Etter hvert vil plantene bla. bruke avfall fra fiskene som næring, men ofte er det lurt å tilsette gjødning hver gang en utfører delvannsbytte. For å starte en bakteriekultur i filteret kan det brukes et tilsetningsmiddel som effektiviserer denne veksten i starten. F.eks. JBL Denitrol. I mange ledningsnett finnes det små rester av klor, tungmetaller osv....dette kan fjernes med en biologisk vann tilsettning som JBL Biotopol.

Les mer om vannkvaliteter her.

 

 


Sette fisker i akvariet


Akvariet bør stå i noen dager (3 - 7) dager før en setter fisk i det. Dette for å få igang ønsket bakterikultur, samt stabilisere temperatur osv. Dersom en gradvis øker fiskebestanden vil en unngå dødsfall o.l. pga nitrittforgiftning.

Valg av fisker:

PraktbotiaEksempelvis kan en starte med noen enkle fiskesorter som Guppy, Sverddrager. Ha 2 hunner til 1 hann. Det neste en bør vurdere er algespisere. Ancistrus og SAE - Siamesiske algeetere er flotte algespisere som arbeider flittig med å fjerne uønskede alger. Etter en periode kan en så øke fiskebestanden med det en ønsker av fisker. Husk at en gyllen regel er å ha 1 cm fisk pr. liter vann akvariet inneholder. Og les grundig om fiskene passer sammen før en kjøper nye fisker. Spør gjerne i akvarie-butikken men vært litt skeptisk til svaret du får. Hørte en gang en god måte å teste om betjeningen har nødvendige forutsetninger/ønske til å hjelpe deg med valgene. Si til betjeningen at du ønsker å ha en Oscar og kardinaltetra i samme karet. Dersom betjeningen ikke sier noe eller at de sier dette går helt fint, bør en ikke ta andre ting den personen sier for god "fisk". Oppsøk da heller en av de andre medarbeiderne i butikken evnt. en annen butikk.

 

 


Vedlikehold/Ettersyn


Det er viktig med vedlikehold til tilsyn med akvariet. Å sjekke temperatur og vannverdier med jevne mellomrom er en forutsetning for å oppnå ønskede forhold for fiskene dine. Det selges testsett fra mange forskjellige produsenter. Tetra og JBL er kjente produsenter.

Delvannsbytte i intervall på 1 - 2 uker er en god vane å legge seg til. Ved for høye nitritt-nivåer eller sykdom må en øke delvannsbytte noe i en periode til alt har stabilisert seg.

Internett-fora er en god hjelp for spørsmål i det å drive et akvarium. Bruk dette flittig. Det finnes også diverse fagbøker og personlig kan jeg anbefale en med tittelen: Akvariet fra A - Ø (Landbruksforlaget). Denne boken inneholder mye nyttig informasjon om oppstart og drift/vedlikehold av akvarier.

 

Lykke til og gled deg over din nye hobby :)

- Kjartan Tobiassen