Oppgradere til et større akvarium
21. Mars 2006 av Kjartan Tobiassen

Jeg skal her prøve å beskrive min fremgangsmåte for hvordan en kan oppgradere til et nytt akvarie. Jeg oppgraderte fra 110 liter til 240 liter.


Montering av det nye karet

En må selvsagt montere akvariet etter anvisning fra produsent. Alle akvarier skal stå på et vannrett underlag. Det er derfor viktig å sjekke gulvet der en planlegger å ha akvariet før en starter med vannfylling osv.

  • Monter møbel og plasser akvariet oppå.
  • Lim på bakgrunn, enten innvendig med "plater" eller folie utvendig. Dersom en bruker innvendig bakgrunn er det viktig å bruke akvariesilikon som ikke inneholder giftstoffer. Bruk ALDRI vanlig silikon. Silikonen må tørke i 24 timer før en kan fylle vann i akvariet.
  • Vasket sanden og la denne utover bunnen slik jeg ønsket.

Oppstart

Jeg har ikke allverdens erfaring med akvarier enda, men har plukket opp en ting eller to etter hvert. Og denne fremgangsmåten har vært vellykket for meg. Hadde ingen spesielt krevende fiskeslag når jeg utførte dette, så dersom en har discus eller lignende må en kanskje søke etter en annen måte å utføre byttet på.

Men iallefall. Det som er viktig ved et akvarie er jo bakterikulturen i filteret, for å forhindre nitritt og andre forurensinger i vannet. Derfor kan en benytte seg av bakteriekulturen som er i det gamle akvariet i det nye.

Min fremgangsmåte:

  • Etter 24 timer (dersom en bruker innvendig bakgrunn) kan en fylle vann i akvariet. Litt avhengig av størrelse på det gamle akvariet må en fylle opp med vann fra kranen til der hvor vannet fra det gamle karet fyller resten. Det er viktig å bruke temperert vann (23 - 26 grader). Dette kan enkelt måles nøyaktig nok med et hvilket som helst termometer som tåler vann.
  • Flytte vannet fra det gamle karet over til det nye. Etter at en har flyttet over omtrent halvparten av vannet må en starte med flytting av planter og fisk. Når alle planter og fisker er på plass i deres nye hjem flytter en resten av vannet fra det gamle karet. Etterfyll med vann fra kranen.
  • For å benytte seg av bakteriekulturen i det gamle filteret presser en forsiktig disse over de nye filtersvampene. Monter deretter svampene i filteret.
  • Start pumpe og varmekolbe raskest mulig. Dette for å hindre at bakteriekulturen dør og for å oppnå korrekt temperatur i kare fortest mulig.
  • Tilsett væske for å fremme bakteriekulturen. Feks. JBL Denitrol.
  • Tilsett vannforbedringsmiddel (som fjerner tungmetaller og klor fra vannet)
  • Tilsett plantegjødning. Feks TMG (Tropica Master Grow)

Vedlikehold/Ettersyn

Det kan være greit å følge litt ekstra godt på vannverdier og fiskenes velferd de nærmeste ukene for å forsikre seg om at filteret gjør en god nok jobb. Dersom fiskene begynner å bli stresset eller puste fortere enn vanlig må en raskest mulig foreta et delvannsbytte. En av hovedårsakene til denne reaksjonen kan være at nitritt-nivåene i vannet er høyere enn anbefalt.