Hurtigmeny

Levendefødere


Sverddrager
Guppy

Eggleggende


Sølvhai
Sebrafisk
Perle Gurami
SAE - Siamesisk AlgeEter

Tetra-familien:
Kardinaltetra
Neontetra
Vinkeltetra


Maller:
Ancistrus
Plecostomus

 


Mine fisker

Sverddrager (3stk)
Guppy Red Tuxedo (1stk)
Sølvhai (2stk)
Perlegurami (2stk)
Plecostomus (2stk)
SAE (1stk)
Sebrafisk (2stk)

 

Tidligere fisker

Vinkeltetra (5stk)
Kardinaltetra
Neontetra
Ancistrus (3stk)
Rødblå Mørk Hann (1stk)Sebrafisk (10stk)
Sverddrager Rød (4stk) (hvorav 2 stk var yngel)
SAE - Siamesisk (4stk)
Vinkeltetra (1stk)Fisker

Informasjon om fiskene er hentet fra www.akvarieforum.no og www.akvaforum.no. Informasjonen varierer noe på disse sidene. Jeg har derfor laget en gyllen middelverdi på enkelte punkter.

 


Sverddrager Rød (Xiphophorus helleri)

Sverddrager er levendefødere, som vil si at de føder levende yngel. Arten forekommer i Sentral-Amerika, men har et svært stort utbredelsesområde. Deres form, farge, størrelse og sverdlengde varierer derfor sterkt. I Akvariebutikkene er den røde varianten mest vanlig. Dette er en oppdrettet variant. Hannen har stjertfinnens underdel dradd ut i en lang spiss. Ved voksen alder blir denne ca 1/4 av kroppslengden. Hunnen er en del rundere og uten "sverdet".

Dette er en fredelig art som passer godt i selskapsakvarier. De kan spise deres egne unger og det er defor nødvendig å flytte gravide hunner i egne kar eller "babyhomes". Godt voksne kan få opptil 80 yngler.

Sverddrager liker best godt beplantede akvarier med stor svømmeplass, samt oksygenrikt vann. Ellers er sverddrager en enkel fisk å holde.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
16 cm

Vanskelighetsgrad:

Lett / Ganske lett

Kjønnsforskjell:

Hannen har en et sverd som består av den nederste delen av halefinnen, derav navnet. Hannen har også gonopodium (befruktningsorgan) der hunnen har sin gattfinne.

Temperatur: 
22 - 28 C

pH:
7.0 - 8.0

GH Hardhet:
12 - 30 dGH, Bruk gjerne Dh-salt i vannet

Fór:
Omnivore (planter & dyr), Flakfor, frossenfor

Akvarium:
120 liter, 80 cm

 


Sølvhai (Balantiocheilos melanopterus)

Sølvhaien er en aktiv stimfisk og krever stor svømmeplass for god trivsel. Akvariet bør være litt langt slik at den kan drive med litt hurtigsvømming i blant. Sølvhaien trives best i godt beplantede akvarier, der plantene er plassert langs sidene.

Arten er fredelig og kan gjerne holdes sammen med mindre arter. Den kan skremme andre arter med hurtigsvømmingen sin, så det er kanskje ikke lå lurt å holde denne med roligere arter som lett blir stresset/forstyrret.

Ellers er den litt sku i matfatet. Dersom andre arter i akvariet er pågående og aktive vil ofte sølvhaien trekke seg unna og ender som taperen i matfatet.

Ved delvannsbytte bør en være litt forsiktig siden sølvhaien er skvetten og kan hoppe ut av akvariet. Det er derfor nødvendig med tett lokk over akvariet.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
35 cm

Vanskelighetsgrad:

Ganske lett

Kjønnsforskjell:

Hunnen er generelt sett rundere i buken enn hannen. Men det er veldig vanskelig å skille kjønnene unntatt når de er i lek.

Temperatur: 
22 - 28 C

pH:

6.5 - 7.5

GH Hardhet:
5 - 10 dGH

Fór:
Omnivore (planter & dyr), Flakfor, frossenfor

Akvarium:
350 liter, 120 cm

 


Ancistrus (Oppdrettsvariant)

Ancistrus er nok den vanligste mallearten i akvarium. Det er en fredelig sugemalle som tar seg av algene i karet ditt. Den jobber ivrig, spiser, skraper og leter etter alger hele tiden. En viktig beboer i ditt akvarium.

Det anbefales å ha en trerot som ancistrus'en kan gnage på. Hannene har utvekster på nesen i voksen alder. Hunnene har også dette men i en mindre utgave.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
15 cm

Vanskelighetsgrad:

Lett

Kjønnsforskjell:

Hannen har utvekster på nesen i voksen alder og blir større enn hunnen.

Temperatur: 
20 - 28 C

pH:
6.0 - 8.0

GH Hardhet:
0 - 30 dGH

Fór:
Algespiser, men trenger også annet fór som algepellets, grøntfór (agurk, squash, erter).

Akvarium:
60 liter, 60 cm

 


Guppy (Poecilia reticulata)

Guppy er en av de mest populære fiskene i akvarier. Den er spesielt attraktiv blant nybegynnere. Dette av grunner som at de er hardføre, altetende og en levendeføder. Den formerer seg også lett.

Arten blir fort kjønnsmodne, gjerne alt etter 3 måneder. Passer godt i selskapsakvarier.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
5 - 6 cm

Vanskelighetsgrad:

Lett

Kjønnsforskjell:

Hunnen er større og mindre fargerik enn hannen. Hannen har ofte lang slørehale, sverd, eller annen halepynt. Hannen har også gonopodie.

Temperatur: 
18 - 28 C

pH:
7.0 - 8.5

GH Hardhet:
4 - 30 dGH

Fór:
Altetende. Vennes lett til flakfôr, men blir glad for mygglarver. I naturen er Guppy satt ut mange steder rundt om i verden for å bekjempe malariamygg. Dette har også blitt gjort med den såkalte "moskitofisken" Gambusia affinis.

Akvarium:
40 liter, 30 cm

 


Neontetra (Paracheirodon Innesi)

Arten er en fredelig og livlig stimfisk som passer i de fleste selskapsakvarier. Den bør holdes i stimer over 10 individer. Dette er trolig den mest populære akvariefisken, og de aller fleste akvariebutikker har denne. Neontetra blir oppavlet i store antall for å dekke etterspørselen.

Neontetra trives best i plantede akvarier, med skygge fra flyteplanter. Den bør holdes sammen med fredelige fisker.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
4 - 5 cm

Vanskelighetsgrad:

Ganske lett

Kjønnsforskjell:

Hunnene er litt større og rundere i buken. Hunnens blå linje er ofte skjev, men hannens er rett. Dette kan ses best når hunnen er rognstinn.

Temperatur: 
20 - 26 C

pH:
5.0 - 7.0

GH Hardhet:
1 - 2 dGH

Fór:
Spiser alt standard småttfor.

Akvarium:
60 liter, 60 cm

 


Danio Rerio - Sebrafisk

Sebrafiskene er livlige og liker godt med svømmeplass. Arten er en stimfisk og bør holdes sammen med 10 individer. Sebrafisk kan være finnenapper og bør ikke holdes sammen med langfinnede-arter. Disse kan også hoppe ut av akvariet og en bør ha dekkglass over.

En veldig populær fisk. Den naturlige varianter har striper og korte finner. Men det er alt frem varianter som er albino eller langfinnede. Hannene er monogame og holder seg til en hunn etter at han har funnet seg en partner. Holdes gjerne i selskapskar med lignende arter. Gode vannforhold er essensielle for god trivsel.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
6 cm

Vanskelighetsgrad:

Lett

Kjønnsforskjell:

Hunnen rundere i buken enn hannen. Hannen er langt mer aktiv i akvariet og man kan se kjønnsforskjellen på hannenes jaging av hunnene.

Temperatur: 
18 - 24 C

pH:
6.0 - 8.0

GH Hardhet:
5 - 19 dGH

Fór:
Omnivore. Men helst flakfor i vannoverflaten.

Akvarium:
60 liter, 60 cm

 


SAE - Siamesisk AlgeEter (Crossocheilus siamensis)

Siamesisk algeeter er en stimfisk og trives ikke alene. De bør holdes i en gruppe på minimum 3 individer. SAE kan bli litt territorielle med alderdommen, og kan være litt bøllete i matfatet. Selv om denne arten har et vegetabilsk kosthold lar den planter være i fred.

Denne arten er en av de mest suverene algeeterne som finnes. De er også en av få som spiser penselalger samt alle andre alger. Den spiser også uønskede beboere i akvariet som mark. De er derfor nyttige beboere i alle akvarier.

SAE er lett å blande sammen med arten Flying Fox som er svært lik i utseende. Flying fox er derimot en lite effektiv algespiser og er kjent for å bli veldig aggresiv etter som den blir eldre. En kan skille disse artene fra hverandre ved å se på den sorte stripa og finnene. SAE har gjennomsiktige finner og den sorte stripa ender i halefinnen. FF har en mer gulaktig farge på finnene og har en lys stripe over den sorte. SAE har også ett sett med barter, mens FF har to.

Trives best i litt surt vann og med et høyt oksygeninnhold.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
14 - 15 cm

Vanskelighetsgrad:

Ganske lett

Kjønnsforskjell:

Ingen kjente ytre kjønnsforskjeller.

Temperatur: 
24 - 27 C

pH:

6.5 - 7.5

GH Hardhet:
5 - 15 dGH

Fór:
Omnivore. Algeeter. Tar også tørrfór, frossenfór og levendefór som artemia. En av de mest effektive algeeterene vi får tak i.

Akvarium:
100 liter, 80 cm

 


Kardinaltetra (Paracheirodon axelrodi)

Kardinaltetra er en veldig flott stimfisk som må holdes i grupper. Helst på 10 individer eller mer. Kardinal stimer bedre enn Neontetra og er ikke like sensitiv på vannkvaliteten. Den er dog vanskeligere å oppdrette enn Neontetra.

De aller fleste kardinaltetra som selges i akvariebutikkene er viltfangede, dette pga vanskeligheten med oppdrett. De liker at det er noen flyteplanter i akvariet og bør leve sammen med fredelige arter.

Bytt vann ofte og sjekk jevnlig vannkvaliteten.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
4 - 6 cm

Vanskelighetsgrad:

Ganske lett

Kjønnsforskjell:

Hunnen er rundere i buken.

Temperatur: 
22 - 27 C

pH:
4.0 - 6.0

GH Hardhet:

4 - 12 dGH

Fór:
Omnivore. Spiser mest vanlig akvariemat. Smått levendefor og mygglarver.

Akvarium:
50 liter, 50 cm

 


PerleGurami (Trichogaster leerii)

Perlegurami er en labyrintfisk. Labyrintfisker har muligheten til å ta opp oksygen fra luften over vannspeilet. Disse er sensitive for temperaturforskjeller mellom vannet og luften over akvariet. Dekkglass er derfor nødvendig.

Ellers er Perlegurami en hardfør, flott og majestetisk akvariefisk. Den har lenge vært populær blant akvarister. Den er stort sett fredelig i akvariet men to hanner i samme akvarie går sjelden så bra. Dersom de holdes i par vil dens virkelige farger bli mer synlige. De vil da vise seg for hverandre. En vil sjelden oppleve de fra sin beste side i akvariebutikken.

Akvariet bør være godt beplantet, gjerne med flyteplanter. Store og aggresive fisker bør ikke holdes sammen med denne arten.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
12 cm

Vanskelighetsgrad:
Lett

Kj ønnsforskjell:
Hannen er større og har spissere ryggfinne enn hunnen. Hannen får en dyp rødorange farge fra hodet/strupen til buken. Hannen bygger/forsvarer også skumredet etter egglegging.

Temperatur: 
24 - 28 C

pH:
6.0 - 8.0

GH Hardhet:
5 - 19 dGH

Fór:
Omnivore (planter og dyr).

Akvarium:
120 liter, 80 cm

 


Plecostomus

Denne arten er en sugemalle som kan bli veldig stor. Akvariet bør ha mange gjemmeplasser i røtter og steiner. Sterk gjennomstrømning i akvariet er en fordel for at de skal trives best mulig. Plecostomus er mest aktiv om natten.

Det er viktig å gi denne nok mat for å beholde plantene. Da mest vegetabilsk mat.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
50 cm

Vanskelighetsgrad:
Lett / Ganske lett

Kj ønnsforskjell:
Vanskelig å skille kjønnene. Men hunnene er ofte kraftigere og større enn hannene.

Temperatur: 
20 - 28 C

pH:
6.2 - 8.2

GH Hardhet:
3 - 28 dGH

Fór:
Alteter. Algeeter som liten, men spiser alt vanlig akvariefór. Viktig med vegetabilsk inneholdende fór. Spiser planter hvis lite annet fór tilgjengelig.

Akvarium:
720 liter, 200 cm


Vinkeltetra (Thayeria boehlkei)

Vinkeltetra er en fredelig stimfisk som passer ypperlig i selskapsakvarier. Den har ikke store krav til vannkvalitetene. Den er imidlertid noe følsom for nitritt og nitrat, så hyppige vannbytter er viktig. Tåler en del salt i vannet.

Denne arten har en stilig måte å svømme på. Kroppen danner en vinkel på ca 30 grader i forhold til vannoverflaten. Noe som gjør denne fisken flott å se på.

Husk vannbytter, gjerne 25% i uken. Og innred akvariet med godt spredt beplantning.

 

Informasjon:

Maks størrelse:
6 cm

Vanskelighetsgrad:
Ganske lett

Kj ønnsforskjell:
Hunnen er rundere i buken.

Temperatur: 
22 - 28 C

pH:
6.0 - 8.0

GH Hardhet:

5 - 20 dGH


Fór:
Omnivore. Flak-, frossen- og levendefôr.

Akvarium:
100 liter, 80 cm