Vannkvalitet
14. April 2006 av Kjartan Tobiassen

Jeg har samlet inn informasjon fra ulike kilder, men spesielt fra brosjyrene JBL har laget. Alle verdier under gjelder for ferskvannsfisk. For saltvannsakvarier kan andre verdier gjelde.

For å teste vannverdiene mine bruker jeg dette testsettet:
Tetra Laborett - Med dette settet kan en teste pH, kH, GH, CO2 og NO2

Jeg har også sticks som brukes for en kjapp vurdering av vannkvaliteten.
JBL Easy Test 5 in 1 (pH, GH, KH, NO2, NO3)

Kontroll med vannkvaliteten er en viktig forutsetning for et sunt miljø for dine planter og fisker i et akvarie. De fleste fisker liker seg i vann med en pH rundt 7.0 (nøytralt), det samme gjør plantene. Men planter kan nok foretrekke et litt surere vann fra pH=6,5.


pH/kH

De fleste planter liker når vannet er litt surt. Så en pH rett under 7,0 kan være ideelt. pH og kH henger nøye sammen. kH er vannets karbonathardhet, som er en buffer for vannets pH-verdi. Denne bør ikke være under 5, for da kan en få svigninger i pH-verdien. Natron kan brukes for å øke kH-verdien.

En pH fra 6 - 8 og en kH (karbonathardhet) mellom 5 og 15 er ideelt for ferskvannsfisk. Enkelte fisker slik som afrikanske malawi-ciklider liker et noe mer alkalisk vann. Her kan en pH mellom 7,5 og 8 være optimalt.


CO2

Ut fra verdiene for pH og Kh kan man bestemme CO2-innholdet. Denne formelen brukes da:

eller man kan benytte tabellen under. Feks. ved en pH=7 og kH=10 vil en ha et CO2-innhold på 32 mg/l. Noe som ifølge Tropica er en bra verdi for optimal plantevekst. Det ser en ut fra de grønne områdene i tabellen.


Nitritt (NO2)

Ammoniakk => Nitritt => Nitrat

Dette er sirkelen for nedbrytning av avfallstoffene i et akvarium. En ønsker ikke å ha noe nitritt i et akvarie. Nitritt er gift for alle fisker. En bruker derfor biologiske filter i akvarier for å nedbryte nitritt.

Et nitritt-nivå på over 0,5 mg/l er skadelig for fisker.


Nitrat (NO3)

Nitrat er ikke så farlig for fisk, men er mat for alger. For å forhindre algevekst bør en holde seg under en nitrat-verdi på 25 mg/l. Dersom en får høyere verdier enn dette, er det kun vannbytter som hjelper. En kan også redusere antall fisker en har i akvariet. Et nivå på 200 - 500 mg/l er ikke skadelig for fisker.


Temperatur

Temperaturen bør holdes stabilt mellom 24 - 28 grader i de fleste selskapsakvarier. De aller fleste fisker har det bra i dette området. Det er lurt om en sjekker opp de fiskesortene en vil ha før en går til anskaffelse, slik at en får fisker som passer i samme temperatur området.


Jern (Fe)

Jern er et viktig næringsstoff for planter. Et jern-innhold på 0.05 - 0.1 mg/l bør brukes. Et høyere innhold fremmer bare algeveksten samt at det kan skade fiskene dersom nivået blir høyt nok.

En bør tilsette jern i planteakvarier. Enkelte planter krever et godt innhold av jern for å vokse skikkelig. Spesielt Sverdplanter er avhengig av dette. De vil fort miste farge/få skader dersom innholdet av jern er for lavt.


Fosfat (PO4)

Fosfat-nivået i akvarier kan forårsake kraftig algevekst. Fosfat-nivået stiger ved overmating av fiskene samt av planterester i akvariet. I uforurensede vann ligger fosfat-nivået mellom 0,001 og 0.01 mg/l, og plantene har dermed blitt tilvent et slikt nivå for plantevekst. Et høyere fosfat-nivå vil dermed bare øke næringen til alger. I et akvarie bør ikke fosfat-nivået være over 1.0 mg/l.


Vannbytte / anbefalt utstyr

En bør bytte vann regelmessig for å kvitte seg med avfallsstoffene som samler seg opp i akvariet. Et bytte på 20 - 30 % i uken er anbefalt.

For å utføre dette vannbyttet anbefaler jeg på det sterkeste å bruke et slangesett. Feks. har JBL et sett de kaller IN & OUT. Dette slangesettet kopler en til vannkranen. Settet benytter seg av hevert-prinsippet for nedtapping, dvs at en bruker vanntrykket i kranen for å suge ut vannet. Etter at en har tømt ut nok vann, snur en enkelt på en liten tapp som da endrer stilling fra tømming til fylling.