Vannverdier

For å teste vannverdiene mine bruker jeg dette testsettet:

Tetra Laborett - Med dette settet kan en teste pH, kH, GH, CO2 og NO2

Jeg har også sticks som brukes for en kjapp vurdering av vannkvaliteten.

JBL Easy Test 5 in 1 (pH, GH, KH, NO2, NO3)


Vannverdier i mitt akvarie:

(NO2 = <0,3 mg/l er den laveste verdien for Nitritt i mitt test-sett fra TETRA)

9.November 07

 • pH = 7
 • kH = 7
 • gH = 11
 • CO2 => 22,5 mg/l

4.Juni 06

 • pH = 7
 • kH = 12
 • gH = 15
 • CO2 => 35 mg/l

20.Mai 06

 • pH = 7
 • kH = 8
 • gH = 9
 • CO2 => 26 mg/l

22.April 06

 • pH = 7
 • kH = 11
 • CO2 => 35 mg/l (T5 ble denne dagen ikke slått på pga feil i tidsur)

21.April 06

 • pH = 7
 • kH = 9
 • gH = 10
 • NO2 = <0,3 mg/l
 • CO2 => 29 mg/l

15.April 06

 • pH = 7
 • kH = 10
 • gH = 12
 • NO2 = <0,3 mg/l
 • CO2 => 32 mg/l

12.April 06

 • pH = 7
 • kH = 10
 • gH = 9
 • NO2 = <0,3 mg/l
 • CO2 => 32 mg/l

8.April 06

 • pH = 7
 • kH = 7
 • CO2 => 21 mg/l

7.April 06

 • pH = 7,5
 • kH = 6
 • gH = 7
 • CO2 => 6 mg/l
 • NO2 = <0,3 mg/l

Vannverdier fra kranen i Sandnes:

15.April 06

 • pH = 7,5
 • kH = 4
 • gH = 4
 • NO2 = <0,3 mg/l
 • CO2 => 4 mg/l

CO2 - tabell.

Ut fra verdien for pH og kH kan en bestemme CO2-innholdet i akvariet.


JBL sine anbefalinger:

OK
Mindre bra
Dårlig

Type Anbefalt              
pH 6,5 - 7,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
KH 5 - 12 0 2 5 7 10 17 40
GH 8 - 20 0 2 5 10 18 50  
NO2 > 0,1 0 0,5 1,0 3 5 10 20
NO3 > 50 0 20 40 80 160 200  


JBL anbefaler disse produktene ved økning/senking av aktuell vannverdi:

pH økning: JBL Aquakal, sterk bevegelse i vannoverflaten, mindre CO2-tilførsel
pH senkning: JBL Aquacid, CO2, filtrering med torvgranulat (JBL Tormec)

KH økning: JBL Aquadur
KH senkning: JBL Aquacid trinnvis, blandes med omvendt osmose eller destillert vann

GH økning: JBL Aquadur Plus
GH senkning: blandes med omvendt osmose eller destillert vann

NO2 økning: IKKE ANBEFALT da dette er gift for fisken
NO2 sekning: Vannbytte, JBL ClearMec Plus, økning av bakterier i filter (JBL Filterstart / Denitrol)

NO3 økning: Ikke nødvendig
NO3 senkning: Vannbytte, JBL NitratEX, JBL BioNitrat EX, JBL ClearMec Plus