Guide til bruk av Raxxo Perfectdisc. Defragmenterer til harddisken din.

Perfectdisc defragmenterer harddisken din. Hva er defragmentering? Når en lagrer / sletter filer fra harddisken vil en legge skrive disse på en rund plate lignende en cd. Ved en defragmentert harddisk vil hele filen være lagret på et sted. I motsetning til en fragmentert harddisk, som vil si at en fil har en del her og en annen der og kanskje en tredje der. Dette medfører at lesehodet i harddisken må flytte seg mye ved lesing av filen. Som igjen medfører at det tar lengre tid å lese hele filen. Dette går ganske greit når det gjelder en fil, en oftest vil dette gjelde mange filer og datamaskinen vil da bli tregere og tregere ettersom tiden går uten å bruke et program for å defragmentere harddisken.


Når en starter Perfectdisk vil en få opp et vindu som dette:

Her har en flere valg. <Analyser> <Defragment> <Schedule>, samt noen andre. Dersom en er usikker på om det er nødvendig å defragmentere eller ikke, velger en <Analyser>. Programmet vil nå sjekke den disken som er merket av i høyre del av vinduet.

Jeg bruker vanligvis å bare bruke <Defragment> med en gang. Først velger jeg harddisken som skal defragmenteres (C:), (D:), eller en annen. Deretter trykker jeg på <Defragment>. Programmet vil nå gi deg en dialog-boks som den under:

Her får en valg om en vil bruke en <SmartPlacement> eller <Defragment Only>. Programmet anbefaler å bruke <SmartPlacement>, dette pga at den da vil optimiserer harddisken bedre. Noe som sørger for maksimal ytelse. Ved en lite fragmentert harddisk vil programmet fortelle deg, etter en analyse, at det ikke er nødvendig å bruke <SmartPlacement> men en <Defragment Only>. Jeg overser stort sett dette og bruker alltid <SmartPlacement> uansett.

Når en starter defragmentering kan dette ta ganske lang tid, avhengig av størrelse på harddisk og hvor fragmentert harddisken er.

Når programmet er ferdig vil en få opp en dialogboks som denne: